Prețuri Psihologie

Psihologia muncii și organizațională

 • analiza postului;
 • fișa postului;
 • selecție de personal;
 • predicția performanței profesionale și a comportamentului uman;
 • diagnoză organizațională;
 • proiectarea relațiilor structural-funcționale;
 • proiectare fișe de evaluare;
 • schimbare și dezvoltare organizațională.
100 lei – evaluare individuală,
eliberare aviz (60 minute)
Psihologia transporturilor
În vederea obtinerii permisului de conducere auto a conducatorilor auto categoria A si B
100 lei – evaluare individuală,
eliberare aviz (60 minute)
Psihologia aplicată în domeniul securității naționale

 • evaluări psihologice pentru apărare și autoapărare;
 • control periodic/ la angajare pentru agent pază;
 • obținere permis port-armă.
100 lei-evaluare individuală,
eliberare aviz (60 minute)

150 lei – evaluare complexă,
eliberare aviz (90 minute)

Consiliere și psihoterspie de cuplu și familie

 • intervenție psihologică individuală / de grup, în scopul autocunoașterii
 • optimizării și dezvoltării personale și/sau în scopul prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament;
100 lei – ședinta individuală (50 minute)
150 lei – ședință de cuplu (90 minute)
Programe de dezvoltare personală

 • autocunoaștere;
 • dezvoltarea abilităților de comunicare;
 • controlul și autocontrolul emoțiilor;
 • managementului stresului.

(se pot organiza grupuri de 5-10 persoane la nivelul instituțiilor)

50 lei / cursant